NTM to określenie choroby, z jaką musi żyć wiele społeczeństwa w naszym kraju. Może ono dotknąć